Agenda

Introductie tot deze agenda

Hieronder treft u aan de agenda van onze vertelactiviteiten voor de jaren 2023 t/m 2019. Het is een aftelagenda: de nieuwste items staan boven aan, en hoe verder je naar beneden scrolt, hoe meer je de oudere vermeldingen tegenkomt.

___________________________________________________________________________________

2023

30 juni 2023: Deze website gaat uit de lucht. Info op te vragen bij Corine & Tom via <improvisie@kpn.mail.nl>

22 april. Het Bultpark.(Verteller Cees Rijksen)

We staan met een vertelpek, versierd met onze feestvlaggen, op de Bultpark Buitendag in Lelystad.

(Verteller Margriet Gilson)

We vertellen er met een paar vertellers van de Verhalenwerkplaats verhalen over buiten, de natuur, dieren.

(verteller Tom Draisma)

Jan t/m april: de Verhalenwerkplaats komt 1x per maand op de derde donderdagochtend bijeen.

27. jan. Op een middag voor ouderen in kerk ‘De Pijler’ vertellen Corine en Tom elk een verhaal met een religieuze inslag. Corine’s Verhaal speelt in een armoedig dorpje aan de kust van N.O. Brazilië. Er voltrekt zich een wonder. Zit daar een Zwarte Engel achter? Tom vertelt een verhaal uit het Midden-Oosten: ‘Van een verdiende doodstraf gered door een Moslim’.

‘Rechtbanktekenaar’ Felix Guérain, Lelystad, is momenteel bezig zwart/wit tekeningen bij de verhalen te maken. Hij zet daarbij ook stagestudenten in zijn tekenstudio aan het werk.
Het manuscript, nog zonder de illustraties, is inmiddels ter beoordeling naar twee uitgevers op ons lijstje gestuurd. Het vinden van een uitgever kan wel een tijdje duren. We houden u op de hoogte.

___________________________________________________________________________________

2022

Personen die niet wekelijks hadden kunnen komen,

waren wel geïnteresseerd ook een verhaal van vroeger in te sturen. Zo hadden we in juni maar liefst 70 ‘Verhalen van Vroeger’, geschreven door 15 verschillende personen. Een deskundige jury, een vrouw en een man, beoordeelden elk voor zich alle genummerde verhalen, zonder de namen van de schrijvers te kennen. Op basis van hun beoordelingen kozen we de beste 50 verhalen uit, met dien verstande dat wie maar één verhaal, of twee, had ingestuurd, zeker kon zijn van plaatsing in het boek.

We gaven het manuscript als titel mee ‘Verhalen van Elders, opgediept in Lelystad’.

Inmiddels heeft prof. dr. Theo Meder een lovend en zeer toepasselijk voorwoord bij het boek geschreven. Hij is onder meer Senior onderzoeker Orale Cultuur, in het bijzonder van het Volksverhaal, bij het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hoogleraar Volksverhaal en Vertelcultuur aan de Universiteit Groningen.

November.

27 nov. ’s Middags 14-17u.: Huiskamerfestival Lelystad. Verspreid over de stad treden kunstenaars in huiskamers op met muziek, dans, en literatuur. We doen mee met verhalenvertellers voortgekomen uit de Verhalenwerkplaats Lelystad 2021/2022. Eén van hen, Gerry, stelt haar huiskamer beschikbaar. Ieder optreden duurt 30 min. Daarna wandelt of fietst men naar een volgende huiskamer. Bij Gerry blijft het tot laat gezellig: met ook vertellers onder de bezoekers.

17 nov. 9:30-11:30u. De Verhalenwerkplaats Lelystad komt bijeen bij één der leden thuis. Natuurlijk met verhalen, maar ook ter voorbereiding van het Huiskamerfestival 2022.

13 nov.

De Verhalenfontein (R’dam) organiseert een vertelvoorstelling van 12:30-15u. in Boekhandel Donner. Tien finalisten van vroegere vertelwedstrijden ‘Om de Grijze Kanarie’ treden op, 5 uit België, 5 uit Nederland. Tom die meermalen meestreed, gecoacht door Corine, doet ook mee, met een beroemd zeemansverhaal uit Brazilië.

(De line-up met 8 van de 10 vertellers in R’dam)

 

27 okt. De Verhalenwerkplaats Lelystad komt m.i.v. 27 okt. 2022 maandelijks in wisselende huiskamers bijeen.
8 okt. De landelijke Stichting Vertellen, waarin wij participeren, organiseert ‘Vertelevent Warm Hart’ in de Gelderland Fabriek, Culemborg. Tom woont deze dag bij en doet verslag van de Verhalenwerkplaats Lelystad.

September.

We maken we een lijstje van mogelijke uitgevers van het boek dat voortkwam uit De Verhalenwerkplaats. We benaderen er steeds twee tegelijk: die krijgen het manuscript met bijlagen toegestuurd. We vragen achtereenvolgens enkele schrijvers om een passend voorwoord voor het boek te schrijven. Het wordt prof. dr. Theo Meder, o.a. hoogleraar Volksverhaal en Vertelcultuur aan de Universiteit Groningen. Hij stuurt ons een prachtig, zeer toepasselijk voorwoord, dat we meteen toesturen aan de twee aangeschreven uitgevers, en aan de volgende twee, enz. Zie Huub Buijssen (2022) Waarom succes een kwestie van geluk is. Uitg. Spectrum. In hoofdstuk 7, Literatuur en geluk, toont hij aan dat de aanhouder, de schrijver met haar/zijn nog onuitgegeven manuscript, meestal wint.

 

Juni, juli, augustus en september.

We zijn superdruk met leuke, ontspannen activiteiten, vooral bezoekjes aan en uitstapjes met familieleden. Daarnaast af en toe contact met Felix Guérain en zijn Tekenstudio over de illustraties bij de verhalen in het geplande boek.

29 mei. In Vestzaktheater Posa wonen we de vertelvoorstelling over Maria Magdalena bij, gecreëerd en indrukwekkend gebracht door verteller Pauline Seebregts.

20 en 23 mei. Dick Waterhout en Fokje Tulner stemmen toe om alle 70 verhalen voortgekomen uit De Verhalenwerkplaats, genummerd en getypt beschikbaar, los van elkaar te jureren. Zo komen we tot de selectie van de beste 50 verhalen.

14 t/m 22 mei. Met auto, een aanhangertje met twee fietsen, en hond Jamila, rijden we naar een huisje in Hezingen, Twente, nabij het prachtige stadje Ootmarsum. Hier blazen we uit van een seizoen hard werken.

1 mei. Juul Baars interviewt ons over ons project ‘De Verhalenwerkplaats Lelystad’.
20 maart. Het is Wereldverteldag 2022! Corine & Tom treden in Het Slimste Huis te Alkmaar live op bij leden van de Espria vereniging. De twee verhalen passen bij het wereldwijde thema ‘Verloren en Gevonden’. Behalve live heeft de voorstelling ook de vorm van een webinar waarop leden in het land thuis kunnen inloggen.
21 maart. In het kader van Wereldverteldag treden we met drie vertellers van de Verhalenwerkplaats op Kindcentrum het Mozaïek te Lelystad. We nemen elk twee of drie leeftijdsgroepen voor onze rekening en vertellen in ieder lokaal een verhaal over bovengenoemd thema, afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

(Corine op BS Het Mozaïek)

22 maart. Jaap Knip, redacteur van het digitale blad De Lelybel, interviewt ons over onze passie: Verhalen Vertellen.
21 april, ’s middags. We bezoeken Felix Guérain Tekenstudio, Lelystad, en bespreken met hem het illustreren van de in de Verhalenwerkplaats geschreven ‘Verhalen van vroeger’.
24 feb. respectievelijk 2 maart bespreken we met de redacteuren Marian van Gog en Petra Overeem de manier waarop zij samen met Tom de aangeleverde, getypte verhalen in overleg met de auteurs zullen redigeren. Dit met het oog op het te verschijnen boek.

Feb.AO-boekje over Afrika, geschreven door Tom, wordt gepubliceerd. Het is nr. 3094 in de serie, getiteld Afrika, een groots continent. Ontwikkelingen van 1960 tot heden. De AO-boekjes verschijnen al sinds 1945!

M.i.v. 3 feb. pakken we de verteldraad weer op en komen we wekelijks op donderdagochtend in de bieb bij elkaar onder de vlag van De Verhalenwerkplaats Lelystad.

(DE VASTE DEELNEMERS VAN DE WRKPLTS)

___________________________________________________________________________________

2021

Voorjaar 2021 bedachten we een nieuw verhalenproject voor seizoen 2021/2022. De kern was:

zodra Corona weg is, of beheersbaar, starten we een wekelijkse Verhalenwerkplaats voor 50-plussers in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. Thema: hun eigen ‘verhalen van vroeger’ aan de oppervlakte brengen en aan elkaar vertellen. We schreven een projectaanvraag met een bijbehorende begroting die we indienden bij het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, en het Subsidiebureau van de gemeente Lelystad. De bibliotheek gaf ons het gebruik van een flinke zaal waarin we gemakkelijk een aardige groep zouden kunnen ontvangen en toch een minimumafstand van 150cm hanteren. Ondertussen ontwikkelen wij als projectleiders al doende het cursusmateriaal: 25 hand-outs tussen sep. en juni.

Het project liep als een trein,

maar door aanhoudende Coronaperikelen konden we nauwelijks met de vertellers en hun verhalen optreden op scholen, bij vrouwenorganisaties, in bejaardencentra of nog weer andere podia. Wat nu? We vroegen de deelnemers hun verhalen op te schrijven, getypt, of met de hand. We zochten daarbij ook hulp bij mederedacteuren die meestal rechtsreeks via e-mail communiceerden met de auteurs (v/m).

16 dec. Laatste werkplaatsbijeenkomst van dit jaar. Wegens de Corona-restricties sluit de bieb tot eind jan. 2022.
1 nov. van 20-21:15u. Op verzoek van de Kon. Nederlandse Schaakbond geeft Tom aan Jeugdschaaktrainers via internet een interactieve presentatie over Verhalend Combineren in het schaakspel.
21 okt. Vanaf deze ochtend komt de Verhalenwerkplaats wekelijks bijeen, steeds op donderdagmorgen.
14 okt. De Verhalenwerkplaats 2021/2022. Open informatiebijeenkomst van 9:30u.-11:30u. in FlevoMeerbibliotheek Lelystad.
Zomer: Lessenplan voorbereiden, gericht op interactief groepswerk.
Voorjaar: Subsidies aanvragen, na het opstellen van projectplannen en begroting.

___________________________________________________________________________________

2020

27-03-2020 De Coronacrisis: thuiswerken, maar waaraan dan?

We waren dit al heel lang van plan, maar door de Corona-crisis pakken we onze plannetjes versneld op: Onze grotendeels afzonderlijke levensgeschiedenissen vanaf onze jeugd tot heden uitschrijven in de vorm van verhalen, met daartussen verbindende teksten. Met sommige van de verhalen hebben we al her en der op een podium gestaan.

24-03-2020 Twintig jaar vertellen in de kerk

Ons vertelbedrijfje bestond onlangs 20 jaar. We hebben al die tijd, en in feite al eerder, door het hele land op allerlei plekken verhalen verteld, en dus ook in kerken en bij (inter-)kerkelijke organisaties. Daarover schreven we een artikeltje voor het komende Paasnummer van ‘Venster’, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Lelystad.

20-03-2020 Wereldverteldag, ook in Nederland, ook in Lelystad!

We hebben ruim tevoren de scholen benaderd, via de redactie van huis-aan-huisblad FlevoPost die een redactioneel artikeltje plaatste, en via een gerichte mailing aan dié scholen waar we vaker hebben opgetreden met verhalen.
NASCHRIFT: We kregen leuke uitnodigingen en reacties van scholen, maar de Corona-crisis gooide roet in het eten. We hebben deze scholen aangeboden hen later alsnog met verhalen te komen verrassen, steeds afgestemd op de leeftijden van iedere groep.

05-03-2020 Beursvloer Lelystad voor bedrijven, organisaties en verenigingen

17-19 uur: Beursvloer Lelystad voor ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, culturele organisaties en sportverenigingen. We waren present met flyers en een reclamebord op A0-formaat, en legden nuttige contacten met een paar andere actievelingen in de stad.

23-02-2020 Erik Borrias in theater Posa, Lelystad!

De landelijk bekende verteller Erik Borrias treedt vanmorgen op in theater Posa, uitgenodigd door het theater i.s.m. de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland. We kennen hem goed via de landelijke Stichting Vertellen, en we gaan er natuurlijk heen!

19-02-2020 We bezoeken de grote Suriname Tentoonstelling te Amsterdam

Deze tentoonstelling is overweldigend. Er is zoveel te zien, te horen en te beleven dat één dag eigenlijk niet volstaat. De afzonderlijke exposities, de gefilmde verhalen van inwoners van het land, ook in andere talen te beluisteren, de informatie op borden en bordjes, en verschillende hoogstandjes van meewerkende Surinaamse kunstenaars. Corine gaat twee dagen later nog eens, nu met een goede vriendin.

15-02-2020 Voorronde Hengelo van vertelwedstrijd om de Grijze Kanarie

We doen net als in 2015 en 2018 weer mee aan deze Vlaams-Nederlandse vertelwedstrijd voor 50-plussers en mensen met een grijze kop; Tom als verteller en Corine als zijn coach. Je hoeft niet zowel 50+ als grijs te zijn. Na deze ronde in Hengelo volgt ook in Lommel (België) en in Amsterdam nog een voorronde.

13-02-2020 We gaan verhalen vertellen bij de Blokgroep Haven, Lelystad

Dit wordt sinds 2002 de 17e keer dat we bij deze wijkgroep van de Protestantse Gemeente Lelystad een avond verhalen vertellen. En dan natuurlijk verhalen die men nog nooit eerder van ons gehoord heeft!

30-01-2020 Startconferentie Afrika 1960-2020: Wat heeft 60 jaar vrijheid gebracht?

Tom woonde deze inspirerende internationale conferentie aan de Universiteit Leiden bij, samen met zijn broer Jan en diens vrouw Frouke. Jan en Frouke werkten 40 jaar in het onderwijs van Mozambique, in wisselende omstandigheden en in verschillende takken van onderwijs. Ze begonnen in Bagamoyo (Tanzania), vroeger een slavenstation van de Portugezen, maar waar de bevrijdingsbeweging Frelimo in de jaren 60 een middelbare school en een Pedagogische Academie had.
De TU-Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Leiden, met natuurlijk ook het Afrika Studiecentrum Leiden, geven dit Afrikajaar veel aandacht aan het thema. Zelf hoop ik, Tom, deels samen met mijn vrouw Corine, en dan vooral met verhalen, een steentje bij te dragen.

25-01-2020 Landelijk Vertelevent: Grenzeloos vertellen

Opnieuw een spannende ontmoetingsdag van de landelijke Stichting Vertellen in Culemborg. Een ontroerend ceremonieel moment is de officiële erkenning en bijschrijving van Verhalen Vertellen in het register van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Federatie van Nederlandse vertelorganisaties is vanaf vandaag gehouden aan het borgen en waarborgen van deze status van het Verhalen Vertellen. En dat geldt natuurlijk ook voor iedere verteller, amateur of professional!

01-10-2019 tot 19-01-2020 In retraite! Uitkomst: Nieuwe plannen!

Dit is een periode waarin we ons heel rustig gedragen: heel veel lezen, praten, en met Jamila, onze hond, wandelen, steeds met een fijne huis als basis. In december brengen we daarnaast twee weken op de Veluwe door in een vakantiehuisje van een familielid, en in januari zijn we een weekje op Texel. We broeden nieuwe plannetjes uit. Drie daarvan zijn: [1] Corine, en [2] Tom: We gaan allebei verhalen en herinneringen uit ons beider levens opschrijven; en [3] We ontwikkelen een plan voor een vertelwerkplaats in Lelystad waar geïnteresseerde inwoners hun eigen ‘verhalen van vroeger’ kunnen vertellen aan anderen, en/of kunnen opschrijven resp. uittypen. De vertellers begeleiden we met try-outs en verteltips, de schrijvers krijgen redactionele begeleiding en schrijftips. Wat te doen met de eindproducten? Dat bepalen we in overleg met de deelnemers. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden. We kennen de voorbeelden over dit soort activiteiten uit de vakliteratuur.

___________________________________________________________________________________

2019

09-11-2019 Batavialand. Verhalen voor een familiegroep van 45 personen

Een flinke familiegroep heeft iets te vieren en komt dat doen op Erfgoedpark Batavialand. We zullen de groep splitsen in Volwassenen resp. Schoolkinderen, en vertellen iedere groep een mooi verhaal in de prachtige, ovale ruimte binnen de tentoongestelde Flevowand. Deze wand is op zich al een bezoek aan Batavialand waard!
NASCHRIFT: Door een sterfgeval in de betreffende familie wordt dit bezoek afgezegd.

02-11-2019 Verrassingsvoorstelling in Theater POSA

Directeur-eigenaar Kevin Potters van POSA is jarig. In het geheim heeft Rosa van POSA een verrassingsvoorstelling georganiseerd en daarvoor alle vrienden en bekenden van POSA uitgenodigd. Een theatergroep komt met avondvullend improvisatie-toneel, en na het toezingen van de verbouwereerde jarige, met feestmuts getooid, mag Tom openen met een Chassidische legende, thuis met regisseur Corine ingestudeerd: ‘Zó moet je een verhaal vertellen!’

30-09-2019 Tom stuurt een verhaal in voor de Andries Greiner Prijs 2019

Zijn verhaal heet: De Zoektocht van Teake Tijsma.

28-09-2019 Landelijke Ontmoetingsdag voor vertellers

Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd door de landelijke Stichting Vertellen en gehouden in Culemborg, op loopafstand van het NS-station. Wij zijn participant van deze stichting, hebben er ook veel aan te danken, ook voor onze professionele groei, en gaan al jaren naar deze inspirerende ontmoetingsdagen.

01-09-2019 Eerste Noordelijke Verteldag te Easterein

We zijn onverwachts verhinderd, en staan onze plaatsen af aan twee andere geïnteresseerden.

31-08-2019 Jaarlijkse Piratendag op de Bataviawerf

Tom brengt een flinke bos lange, dunne takken van onze gesnoeide hazelaar naar de Bataviawerf. Ze hebben eerst een paar maanden kunnen drogen. Hij overhandigt die aan de Piraten die schoolkinderen leren hoe je, zittend in een grote kring, boven een houtvuurtje broodjes kunt bakken. Het langwerpige ronde broodje aan het eind van zo’n stok vormen ze zelf van brooddeeg.

28-08-2019 Bezoek aan ms De Dijle

Vanaf 18 uur bezoeken we, samen met andere vrijwilligers van Erfgoedpark Batavialand, ms De Dijle, afgemeerd in de Bataviahaven. Het schip dient sinds kort als ‘clubhuis’ van het Zeekadettenkorps Lelystad, zeg maar de ‘Scouts te water’. De bemanning serveert hapjes en drankjes in een open tent aan dek; de commandant vertelt sappige en aandoenlijke verhalen over de eerste ervaringen met de jeugdige zeekadetten en hun ouders, en we kunnen van tijd tot tijd met een rondleiding over het dek en door de ‘ingewanden’ van het schip mee.

05-08-2019 Verhalen vertellen op de Bataviawerf

Vandaag, een vakantiedag, vertellen we de hele dag scheepvaartverhalen op de Bataviawerf. We hebben elk een enorm repertoire, waaruit we afhankelijk van de leeftijden van het publiek een geschikte keus maken.

02-07-2019 Verhalen Batavialand

Vandaag is de jaarlijkse Bataviadag, en wij vertellen, zoals gewoonlijk, weer scheepvaartverhalen.

01-07-2019 Uitruimen ‘Afrikaanse huiskamer’

Vandaag gaan we onze Afrikaanse huiskamer met ook ons ‘reizend Afrikamuseumpje’ weer uitruimen, samen met de mensen van Kringloopwinkel de Groene Sluis. De samenwerking was perfect! Net als die met het organiserende team van het Huiskamerfestival.

30-06-2019 2e Huiskamerfestival Lelystad

Vanmiddag is het zover: Wij, dat wil zeggen Erna, Corine & Tom, gaan drie minivoorstellingen van een half uur geven met Afrikaanse verhalen en muziek. De stad gonst van de vele zeer verschillende optredens. Er is wandel- en fietstijd tussen de voorstellingen, die alle op precies de dezelfde tijd beginnen en eindigen. Zie ons verslagje met foto’s op de webpagina [NIEUWS]

29-06-2019 Vertellen op de jaarlijkse Bataviadag

Zie het verslagje met foto’s op de webpagina [NIEUWS]

28-06-2019 Inrichten ‘Afrikaanse huiskamer’

Vanaf 10:30 uur gaan we met personeel van kringloopwinkel De Groene Sluis een leeg winkelpand in het centrum van Lelystad omtoveren tot een ‘Afrikaanse huiskamer’.

04-06-2019 Fotoshoot

Vanmorgen gaan we voor een fotoshoot naar Almere: op de foto met musicus en zangeres Erna Eugster. We zullen met Erna optreden in het 2e huiskamerfestival Lelystad op 30 juni. De foto’s zullen worden gebruikt op de festivalwebsite en in de publiciteit die we zelf gaan maken.

12-05-2019 We treden op bij Vertelcafé Assen

Vanmiddag brengen we Afrikaanse verhalen in Vertelcafé Assen. Locatie: Podium Zuidhaege. We nemen een paar wandkaarten mee, en boeken voor een boekentafel.

03-05-2019 Interview op Radio Flevoland 

Vandaag worden we door Jeroen van der Laan en Rob Brouwer van het radioprogramma ‘Dit is Flevoland’ geïnterviewd voor een ‘live’ uitzending. Ze nemen een uur voor een uitvoerig gesprek.

29-04-2019 Scheepvaartverhalen op de Bataviawerf

Vandaag opnieuw een dagje verhalen vertellen op de Bataviawerf. 

26-04-2019 Derde vrijheidsinterview

Vandaag wordt het 3e interview in de serie op Tv (Omroep Flevoland) uitgezonden, het interview van Dolores Leeuwin met ons. Het 8e, tevens laatste, vrijheidsinterview in de serie komt op 3 mei.

24-04-2019 Scheepvaartverhalen op de Bataviawerf

Van 11-16 uur vertellen wij op de Bataviawerf, onderdeel van erfgoedpark Batavialand, aan jong en oud zeevaardersverhalen uit de zeventiende eeuw, met soms nog een heel ander scheepvaartverhaal tussendoor! Meestal beginnen we op het hele uur, waarna we een korte film over de bouw van de full-scale replica van het in 1629 verongelukte VOC-schip Batavia tonen. Daarna neemt een rondleider de bezoekers mee over de werf en naar het schip. Zo’n bezoek is een hele belevenis!

24-04-2019 Omroep Flevoland: Start uitzending vrijheidsinterviews

Vandaag de uitzending van het eerste ‘vrijheidsinterview‘. We hopen ze de komende dagen allemaal te zien.

18-04-2019 Vertellen op obs De Sluis

Vanmiddag vertellen we elk een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog aan groep 8 van obs De Sluis in Lelystad-Haven.

16-04-2019 We worden geïnterviewd

Een filmploeg van Artifex (Amsterdam) met o.a. interviewster Dolores Leeuwin, maakt voor de provincie Flevoland een serie ‘Vrijheidsinterviews’ die op TV uitgezonden zal worden door Omroep Flevoland. Vandaag worden wij geïnterviewd. Uit een paar uur filmmateriaal wordt daarna een 7 minuten durend filmpje geschapen.

11-04-2019 Gesprek op Provinciehuis

Wij zijn door Gerrit Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland, en Linda Ludekuse, projectmedewerkster, uitgenodigd voor een gesprek over onze verhalen rond het thema ‘Onderdrukking, Verzet en Bevrijding’. Dit omdat Flevoland dit jaar gastprovincie is voor het National Bevrijdingsfestival op 5 mei. We bespreken de mogelijkheden tot samenwerking. We hadden hen een brief gestuurd met vertelprofielen  van onszelf, en een overzicht van tal van onze verhalen over bovengenoemd thema. 

20-03-2019 Wereldverteldag: Mythen, Legenden en Heldendichten

Op Wereldverteldag treden over de hele wereld verhalenvertellers gratis op. Het thema voor 2019 staat vast, maar verder is iedereen vrij zijn of haar eigen optredens te regelen. Wij hopen dit jaar weer een paar Lelystadse basisscholen met een ‘verteloverval’ te verrassen. Corine & Tom. Zie het verslagje met foto’s op de webpagina [NIEUWS]

09-02-2019 Aangespoeld op Schier

Tijdens het 9e zangweekend met Ankie van der Meer en Nanne Kalma op Schiermonnikoog, 8, 9, & 10 februari,  is er op zaterdagavond een bonte avond met korte presentaties door de deelnemers. Wij hebben twee keer eerder zo’n weekend meegemaakt, en net als toen hopen we ook dit keer weer elk een kort verhaal te vertellen. Het thema is dit jaar: ‘Schone Zee’. Locatie: Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog, Langestreek 23. Details, ook foto’s, staan op de webpagina [Nieuws].

24-01-2019 Optreden bij Blokgroep ‘Haven’

‘Blokgroep Haven’ bestaat uit al vanaf de oprichting uit leden van de Protestantse Gemeente Lelystad (de vroegere Samen-Op-Wegkerk), die oorspronkelijk allemaal in Lelystad-Haven woonden. Tegenwoordig woont men verspreid over de stad, maar de onderlinge band is gebleven. We bezoeken deze groep ieder jaar een keer, met natuurlijk steeds weer nieuwe verhalen. En dat al sinds 2002!

02-01-2019 Scheepvaartverhalen op de Bataviawerf

Deze dag, tijdens de kerstvakantie gaan wij van 11-16 uur, verhalen vertellen op de Bataviawerf, onderdeel van erfgoedpark Batavialand, Lelystad. De verhalen zijn voor jong en oud. De verhalen:  zeevaardersverhalen uit de zeventiende eeuw, met soms nog een heel ander scheepvaartverhaal tussendoor! Meestal beginnen we op het hele uur, waarna we een film over de bouw van een replica van het verongelukte VOC-schip Batavia tonen. Daarna neemt een rondleider de bezoekers mee over de werf en naar het schip. Zo’n bezoek aan de werf is een hele belevenis! De volgende data dat we hier verhalen gaan vertellen, steeds tijdens de andere schoolvakanties van 2019, worden nog bekend gemaakt, ook op deze agenda.

01-01-2019 De complete agenda’s voor 2018 en eerdere jaren? En: waar spelen jullie verhalen zich af?

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze vertelagenda voor één of meer voorgaande jaren, stuur ons dan een e-mailtje en we helpen u graag verder. Wilt u weten waar onze verhalen zich af spelen? Kijk daarvoor op de webpagina [Onze Verhalen]. De geografische kaarten van Europa, Afrika en Wereld op die pagina geven in één oogopslag een goede indruk, Corine & Tom.