Welkom bij Improvisie

Om te kunnen vertellen dien je je in te leven in de emoties, de gewoonten, de belevenissen, de geschiedenis en de hersenspinsels van de mensen, de andere wezens en de dingen die je verhalen bevolken. Het helpt wel als je zelf iets of veel beleefd hebt; als je je eigen hersenspinsels een kans geeft, en als je je eigen emoties onderzoekt en gebruikt. Schets ook de omgeving: de situatie, het seizoen, de geuren en de kleuren, het licht of de duisternis, de geluiden, de sfeer. Daarna gaat het eigenlijk vanzelf. Iedere ontmoeting, iedere belevenis, een artikel in de krant, ieder verhaal, ieder vooronderzoek en iedere cursus of workshop, is ook een nieuw avontuur waarbij je soms onvermoede wegen inslaat: een nieuw verhaal wordt geboren. Vertellen houdt je levend. 

Zie verder onder Onze Verhalen

Onze verhalen

Wij vertellen in heel verschillende settings. Soms brengen we één verhaal om een thema te illustreren of een discussie op gang te brengen. Soms vertellen we een hele of een halve dag doorlopend, vaak om de beurt, verhalen in een museum, op een beurs of op een buitenfestival. In scholen gebruiken we vaak een carrouselformule waarbij we tegelijkertijd aan twee verschillende groepen vertellen en na het verhaal van groep wisselen. Het vaakst brengen we een middag- of avondvoorstelling van ongeveer twee uur. In zo’n vertelvoorstelling vertellen wij drie tot vijf verhalen, met halverwege de voorstelling een pauze.

Gewoonlijk spreken we met de gastorganisatie een gevarieerd programma met een mix van verhalen af, afgestemd op kenmerken van het publiek (bijv. jong en oud; volwassenen; kinderen; jongeren; ondernemers (v/m), vrijwilligers-, ouderen- en vrouwenorganisaties, kerken, actiegroepen, mileuorganisaties; enzovoorts).

Zie verder bij Aan Wie

Voor wie?

Wij vertellen verhalen voor de meest uiteenlopende groepen: jong en oud, volwassenen, kinderen, vrijwilligersgroepen, vrouwen-, ouderen- en kerkelijke organisaties, bezoekers van musea, enzovoorts. Als we op een uitnodiging ingaan, bereiden we speciaal voor die gelegenheid verhalen voor, waaronder liefst ook een nieuw verhaal. Komen we ergens voor de tweede, derde of vierde keer, dan vertellen we NOOIT verhalen die we daar al eerder vertelden. Tja, op onze repertoires staan dan ook honderden verhalen.

Cursussen

Wij geven cursussen en workshops in het verhalen vertellen. In Lelystad hebben we de afgelopen jaren zevenmaal een cursus voor volwassenen gegeven. Zo’n cursus duurt zes avonden waarvan de laatste de vorm van een voorstelling heeft. Bij voldoende interesse volgt soms een vervolgcursus.

Cursus voor docenten

Een cursus voor docenten is ook mogelijk. Zo hebben we voor het ROC eens een cursus ‘Vertellen aan en met peuters’ verzorgd voor assistent-peuterleidsters. Bij deze cursus speelden prentenboeken en speelpoppen uiteraard een grote rol.

Korte workshops

Voor korte workshops, denk aan ongeveer anderhalf uur, kun je ook bij ons terecht. Een workshop is voor zes tot tien deelnemers. Je mag je eigen korte verhaal vertellen, maar we kunnen ook een stapeltje miniverhaaltjes meenemen waar ieder er dan één uit kiest, of een doosje met illustraties om bij te improviseren. We letten op zowel verhaal als presentatie. De deelnemers participeren in het feedbackproces.

Zie verder bij Cursussen en Workshops