Cursussen & Workshops

Wij zijn allebei al vele jaren bevoegd en ervaren in verschillende vormen van onderwijs en vormingswerk. Vooral na onze verhuizing naar Lelystad (winter 1998/1999) zetten wij die ervaring graag in om anderen, jong en oud, te leren om zelf verhalen te gaan vertellen. De twee voornaamste activiteiten zijn: cursussen en workshops.

Cursussen

In 2003 werden wij door Ab Strijker van de Commissie Vorming & Toerusting (V&T) van de toenmalige Samen-Op-Weg kerken te Lelystad  gevraagd om binnen het V&T-programma een cursus verhalen vertellen te geven. We stemden toe op de voorwaarden dat we volledig vrij waren in het ontwerpen van de cursus en dat ook niet-kerkleden de cursus zouden kunnen volgen. V&T ging graag akkoord. Het was het begin van een jarenlange samenwerking. Meedoen kostte €65 inclusief cursusboek en een opbergmap voor lesmaterialen. De cursus duurde zes avonden, één per week, van 20-22 uur. We ontwierpen een lesprogramma, maakten tal van hand-outs, zochten korte voorbeeldverhalen uit de hele wereld, en gingen aan de slag. Op de laatste avond vertelden alle cursisten een eigen, favoriete, verhaal. Ook tijdens Het Verhaal van Lelystad 2006-2008, eerder genoemd, gaven we diverse cursussen en workshops.

Bij de foto. In het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) te Lelystad gaven we ook eens een cursus. U ziet hier Nurul, afkomstig uit Indonesië, die later, op ons verzoek,  ook in voorstellingen in de bibliotheek optrad.

Steeds verbeterden we onze cursussen op allerlei punten, zodat we nu over een arsenaal aan lesmaterialen beschikken, inclusief leerboeken over het vertellen van verhalen. Op basis van de opgedane ervaringen kunnen we bij ‘iedere opdrachtgever’ een cursus verhalen vertellen geven.

Ook op scholen

Bijzonder is dat wij ook op scholen vaak werden en worden uitgenodigd om aan leerlingen een cursus verhalen vertellen te geven. Zo maar wat voorbeelden. [1] Eens mochten wij op Maharishi basisschool De Fontein in twee klassen (Middenbouw resp. Bovenbouw) onder schooltijd, dus als onderdeel van taalles en culturele vorming, een cursus verhalen vertellen aan de leerlingen geven. Dit mondde uit in een vertelvoorstelling door de leerlingen voor ouders en grootouders; andere leerlingen zorgen voor de muzikale omlijsting.

[2] Samen met medeverteller mw Freddy van Arnhem als projectleider hebben we later op twee verschillende basisscholen het project ‘School vol van Verhalen’ uitgevoerd, waarbij ook andere leden van de vertelkring, na enige training, als coach van individuele leerling-vertellers optraden. Er volgden beide keren goed bezochte voorstellingen in een plaatselijk theater, waarna één der jeugdige vertellers door een landelijke jury werd uitgeroepen tot verteller van het jaar in Lelystad.

[3] In 2010 voerden wij als aanjagers op verzoek van Centrum voor Kunst & Cultuur Kubus een stadsbreed sprookjesproject uit. Wij moedigden op vele manieren zowel schoolkinderen als volwassenen aan om zelf een sprookje dat in Lelystad speelt te verzinnen en op te schrijven. De pers hielp mee en we hadden een wekelijks sprookjesspreekuur in de Openbare Bibliotheek. Op OBS De Optimist mochten wij in de bovenbouw een paar lessen in sprookjes geven, om de leerlingen daarna aan het schrijven van een eigen sprookje te zetten. 91Personen, onder wie 60 scholieren, stuurden een eigen sprookje in, soms twee, in totaal 115. We gaven ze zonder namen aan de jury die de 15 mooiste voor het geïllustreerde boekje “Sprookjes uit Lelystad” selecteerde, gepubliceerd in datzelfde jaar, 64 blz. Daarbij twee dvd’s waarvoor de 15 schrijvers (v/m, jong en oud) gefilmd werden terwijl ze hun eigen sprookje levendig vertelden.

Een schoolmeisje vertelt

Steeds verbeterden we de cursus op allerlei punten, zodat we nu over een arsenaal aan lesmaterialen beschikken, inclusief leerboeken over het vertellen van verhalen. Op basis van de opgedane ervaringen kunnen we bij ‘iedere opdrachtgever’ een cursus verhalen vertellen geven.

De oogst: Een sprookjesboekje en twee dvd’s waarop vertellers hun verhaal vertellen.

Workshops

Een workshop vertellen van twee uur is natuurlijk andere koek dan een cursus. In een workshop zit vaart. Het programma is kort en indringend. Iedereen moet zelf het podium op met een kort verhaal, dat ook nog eens een spanningsboog moet hebben en een kort maar krachtig einde.

We starten met een klein, aansprekend voorbeeldverhaal, en een korte inleiding. Daarna zetten we diverse hulpmiddelen in, deels aangekocht, deels zelf ontwikkeld. Zo men wil, kan men vervolgens uit een aantal voorbeeldverhalen, op tafels uitgespreid, er één kiezen, en dat even voorbereiden vóór iedereen om de beurt naar  voren komt. Komt iemand met een eigen kort verhaal, dan is dat uiteraard ook prima. We geven hoe dan ook kort feedback: een paar complimenten en één verbetertip.