B .Wat staat er op stapel op vertelgebied?

B.1. Voorjaar 2021 bedachten we een nieuw verhalenproject voor seizoen 2021/2022. De kern was: zodra Corona weg is, of beheersbaar, starten we een wekelijkse Verhalenwerkplaats voor 50-plussers in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. Thema: hun eigen ‘verhalen van vroeger’ aan de oppervlakte brengen en aan elkaar vertellen. We schreven een projectaanvraag met een bijbehorende begroting die we indienden bij het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, en het Subsidiebureau van de gemeente Lelystad. De bibliotheek gaf ons het gebruik van een flinke zaal waarin we gemakkelijk een aardige groep zouden kunnen ontvangen en toch een minimumafstand van 150cm hanteren. Ondertussen ontwikkelen wij als projectleiders al doende het cursusmateriaal: 25 hand-outs tussen sep. en juni.

B.2. Het project liep als een trein, maar door aanhoudende Coronaperikelen konden we nauwelijks met de vertellers en hun verhalen optreden op scholen, bij vrouwenorganisaties, in bejaardencentra of nog weer andere podia. Wat nu? We vroegen de deelnemers hun verhalen op te schrijven, getypt, of met de hand. We zochten daarbij ook hulp bij mederedacteuren die meestal rechtsreeks via e-mail communiceerden met de auteurs (v/m).

B.3 Personen die niet wekelijks hadden kunnen komen, waren wel geïnteresseerd ook een verhaal van vroeger in te sturen. Zo hadden we in juni maar liefst 70 ‘Verhalen van Vroeger’, geschreven door 15 verschillende personen. Een deskundige jury, een vrouw en een man, beoordeelden elk voor zich alle genummerde verhalen, zonder de namen van de schrijvers te kennen. Op basis van hun beoordelingen kozen we de beste 50 verhalen uit, met dien verstande dat wie maar één verhaal, of twee, had ingestuurd, zeker kon zijn van plaatsing in het boek.

We gaven het manuscript als titel mee ‘Verhalen van Elders, opgediept in Lelystad’.

B.4. Inmiddels heeft prof. dr. Theo Meder een lovend en zeer toepasselijk voorwoord bij het boek geschreven. Hij is onder meer Senior onderzoeker Orale Cultuur, in het bijzonder van het Volksverhaal, bij het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hoogleraar Volksverhaal en Vertelcultuur aan de Universiteit Groningen.

C.1. ‘Rechtbanktekenaar’ Felix Guérain, Lelystad, is momenteel bezig zwart/wit tekeningen bij de verhalen te maken. Hij zet daarbij ook stagestudenten in zijn tekenstudio aan het werk.

C.2. Het manuscript, nog zonder de illustraties, is inmiddels ter beoordeling naar twee uitgevers op ons lijstje gestuurd. Het vinden van een uitgever kan wel een tijdje duren. We houden u op de hoogte.

De deelnemers aan de Verhalenwerkplaats