A. Hoe kwamen we de Coronatijd door?

A. Hoe kwamen we de Coronatijd door?

A.1. In de Coronatijd hebben we veel in onze tuin gewerkt, en waar nodig wat hulp ingeschakeld. 

A2. Corine heeft voortdurend boeken in allerlei genres kunnen lenen uit de FlevoMeer Bibliotheek | Lelystad. Lezen is haar grote liefhebberij. Tom heeft een dik boekmanuscript geschreven. De werktitel is 

‘Afrika 1960-2020: terugblik van een fellowtraveller’. Nadat de ruwe versie voltooid was, lijken er nu drie hiervan afgeleide publicaties, alle met foto’s geïllustreerd, uit de bus te komen.

  1. Een AO-boekje in de lange rij van AO-boekjes gepubliceerd sinds 1945. AO staat voor Actuele Onderwerpen. Dit nummer, AO 3094, verscheen in februari 2022. Uitgave: Profielactueel.
  2. Een webtekst voor de website van Profielactueel. Deze tekst wordt in oktober op de website geplaatst. Boekje en webtekst vullen elkaar aan.
  3. Een boek gepubliceerd door het Afrika Studie Centrum te Leiden. Hierover ben ik met de uitgevers in gesprek. Publicatiedatum: ergens in 2023. In dit boek staan vele door Tom meegemaakte of zelfbeleefde verhalen uit de periode 1960-2020, deels gegroepeerd rond thema’s zoals Onderwijs in Afrika, de anti-Apartheidsstrijd, Markante vrouwen, en Vluchtelingen in en uit Afrika.